Category Archives: Александър Поуп

Истина и красноречие

. . . . Истината не се нуждае от красноречие. Александър Поуп – английски поет . . .

Posted in Александър Поуп, Говорене и мълчание, Истина и лъжа | Tagged , , | Leave a comment