Паметта е богатство

Guide to the best vacuum for pet hair. . best food steamer reviews .

Единственото съкровище на човека е неговата памет. Само там е неговото богатство или бедност. Адам Смит (1723-1790), шотландски икономист и философ

Posted in Адам Смит | Tagged , | Leave a comment

За самообладанието

Самообладанието в минута на гняв е не по-малко високоценено и не по-малко благородно, отколкото самообладанието в минута на страх. Адам Смит (1723-1790), шотландски икономист и философ

Posted in Адам Смит, Разни | Tagged , , | Leave a comment

Прахосване и пестене

Всеки прахосник е враг на обществото, всеки пестелив човек – негов благодетел. Адам Смит (1723-1790), шотландски икономист и философ

Posted in Адам Смит, Разни | Tagged , | Leave a comment

Справедливост и несправедливост

За да научиш хората да обичат справедливостта, трябва да им покажеш резултатите от несправедливостта. – Адам Смит (1723-1790), шотландски икономист и философ

Posted in Адам Смит, Справедливост | Leave a comment

Награда за вярата

Същността на вярата е в това, че вярваме на всичко, което не виждаме, а наградата за вярата е възможността да видим това, в което вярваме. – Аврелий Августин (354 – 430) – римски философ, писател и теолог

Posted in Аврелий Августин, Религия | Tagged , | Leave a comment

За подчинението

Убедих се, че трябва повече да се доверявам на тези, които учат, а не на тези, които заповядват. – Аврелий Августин (354 – 430) – римски философ, писател и теолог

Posted in Аврелий Августин, Разни | Tagged , | Leave a comment

За човешките желания

Човек е такъв, каквито са неговите желания. – Аврелий Августин (354 – 430) – римски философ, писател и теолог

Posted in Аврелий Августин, Желания и мечти, Хора | Leave a comment

Философия и блаженство

Човекът няма друга причина да философства, освен стремежът към блаженство. – Аврелий Августин (354 – 430) – римски философ, писател и теолог

Posted in Аврелий Августин, Философия и познание | Tagged | Leave a comment

За свободната воля

Волята ни винаги е свободна, но не винаги е добра. – Аврелий Августин (354 – 430) – римски философ, писател и теолог

Posted in Аврелий Августин, Свобода | Tagged | Leave a comment

За времето и раните

Времето лекува всички рани. – Аврелий Августин (354 — 430), римски свещеник, теолог и ритор.

Posted in Аврелий Августин, Време | Tagged | Leave a comment

Война и жестокост

Невъзможно е човешкото общество да не разбере с времето цялата безсмисленост и жестокост на войните. – Александър Сергеевич Пушкин (1799 — 1837), руски писател и поет.

Posted in А.С.Пушкин, Война и мир | Tagged | Leave a comment

Жажда и вода

Водата не утолява жаждата – веднъж я опитах. – Александър Сергеевич Пушкин (1799 — 1837), руски писател и поет.

Posted in А.С.Пушкин, Разни | Tagged | Leave a comment

За злословието

Злословието дори и без доказателства оставя почти вечни следи. – Александър Сергеевич Пушкин (1799 — 1837), руски писател и поет.

Posted in А.С.Пушкин, Разни | Tagged | Leave a comment

Предци и неуважение

Неуважението към предците е първият признак на безнравствеността. – А.С.Пушкин – руски поет

Posted in А.С.Пушкин, Разни | Tagged | Leave a comment

Да опознаем себе си и другите

Опознаеш ли човек, не може да не го намразиш. – А.С.Пушкин – руски поет

Posted in А.С.Пушкин, Хора | Tagged | Leave a comment